Geef zoekopdracht in:

Ontwerp van stallen en andere bedrijfsgebouwen

FG Bedrijfsontwikkeling heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van huisvestingssystemen, diergezondheid, milieu en en bouwkunde. FG Bedrijfsontwikkeling is dan ook de ideale partij voor het ontwerpen van uw stal en andere bedrijfsgebouwen.

Wij denken mee over de inrichting van uw bedrijf en de vormgeving en inrichting van de stal. Bij de planvorming wordt door FG Bedrijfsontwikkeling aandacht besteed aan de vele aspecten om tot het ideale ontwerp te komen. De wensen en eisen van onze opdrachtgever vormen hierbij het uitgangspunt. Aspecten als keuze in management- en productiesysteem, visie en doelstelling van de ondernemer en de technische aspecten als ventilatie en energieverbruik worden meegenomen in het ontwerp.

Niet minder belangrijk zijn financiƫle en fiscale overwegingen en uiteraard de mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving. Onderstaande werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:

  • opstellen schetsplan;
  • verzorgen technische beschrijving en constructieberekeningen;
  • verzorgen vuurlastberekeningen/rapport beheersbaarheid van brand;
  • Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij;
  • bestemmingsplanprocedures; 
  • aanvraag omgevingsvergunning (bouw, sloop, kap, aanleg);
  • sloopmelding;
  • watervergunning.