Geef zoekopdracht in:

Melding of vergunning

Veel agrarische bedrijven vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de activiteiten op deze bedrijven dient een melding ingediend te worden eventueel in combinatie met de aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Andere bedrijven, de grotere, zijn omgevingsvergunning-plichtig voor de activiteit milieu. 

FG Bedrijfsontwikkeling kan de melding of aanvraag omgevingsvergunning voor u verzorgen. Naast een plattegrondtekening van uw bedrijf kunnen onderstaande onderzoeken en/of rapportages aan de orde zijn:

  • geurberekeningen voor- en achtergrondbelasting;
  • luchtkwaliteitsonderzoek (fijnstof);
  • akoestisch onderzoek;
  • vormvrije m.e.r. beoordeling;
  • aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling;
  • Milieueffectrapportage;
  • checklist energiebesparing/waterbesparing veehouderij.