Geef zoekopdracht in:

Natuurbeschermingswet 1998

De activiteiten op een agrarisch bedrijf kunnen effect hebben op een Beschermd Natuurmonument en/of Natura 2000 gebied. Voor de meeste veehouderijen is een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet dan ook noodzakelijk. FG Bedrijfsontwikkeling kan de aanvraag om een vergunning voor u verzorgen.

Ten behoeve van de aanvraag wordt de ammoniakdepositie (neerslag) vanuit de veehouderij op de gebieden berekend op de referentiedata en in de beoogde situatie. Mocht de depositie in de beoogde situatie significant toenemen ten opzichte van de referentiedata dan bekijkt uw adviseur samen met u de mogelijkheden om uw plan te kunnen realiseren. Wellicht door middel van het aankopen van ammoniakrechten van een stoppend bedrijf in de omgeving? Of de keuze voor een ander stalsysteem?

FG Bedrijfsontwikkeling adviseert u graag!