Geef zoekopdracht in:

Inventariseren van de mogelijkheden op uw locatie

Heeft u plannen om uw bedrijf uit te breiden of te moderniseren? Of heeft u een nieuwe locatie op het oog? Wij kunnen voor u de ontwikkelingsmogelijkheden op de locatie in kaart brengen. Op deze manier kunt u richting geven aan uw plannen en de toekomst van het bedrijf.

In een persoonlijk gesprek kunnen onze adviseurs u uitleg geven over de bepalende wet- en regelgeving, de mogelijkheden en de te doorlopen procedures. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden op het gebied van:

  • bestemmingsplan;
  • provinciale verordening;
  • activiteitenbesluit;
  • besluit ammoniakemissie huisvesting en veehouderij;
  • wet ammoniak en veehouderij;
  • wet geurhinder en veehouderij;
  • natuurbeschermingswet;
  • huisvesting.

Voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek kunt u contact opnemen met RenĂ© van Lieshout, telefoon 06 22 41 93 55.