Juridische zaken

FG Bedrijfsontwikkeling is met vijf medewerkers een relatief klein bureau. Dat vinden we niet erg. Sterker nog: de praktijk leert dat het een kracht is van ons bedrijf. De lijntjes zijn kort, niet alleen naar onze klanten toe, ook onderling. We vormen als team bovendien een mooie mix van jarenlange ervaring en frisse dynamiek. En dan hebben we ook nog eens alle expertise in eigen huis die nodig is om jou als ondernemer bij te staan, zelfs op het juridische vlak.

Kennis van juridische zaken steeds belangrijker

Wat je plannen als agrarisch ondernemer ook zijn, je hebt per definitie te maken met Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving. Die is misschien wel complexer dan ooit. In ieder geval zo complex dat je daar als ondernemer je handen niet aan gaat branden. Dan is het fijn dat je je kunt laten bijstaan door iemand die wel het naadje van de kous weet: een jurist, dichtbij en deskundig.

“Ik werk al vanaf midden jaren negentig in de agrarische sector. Het omgaan met regels. Daar hield ik toen al van. En dan met name om binnen die regels het door de ondernemer beoogde resultaat te bereiken. Ik ben toen aan de universiteit een opleiding tot jurist gaan volgen. In 2012 ben ik afgestudeerd in Nederlands recht. Ik heb er nog iedere dag profijt van dat ik mezelf meester in de rechten mag noemen. Ik weet regels bijvoorbeeld sneller en beter te interpreteren dan iemand die geen jurist is. Daar heb ík voordeel van, maar vooral jij, de ondernemer.” – René van Lieshout