Mest en mineralen

Je mestboekhouding doen, is feitelijk niet eens zo heel complex. Als je het hele jaar door je boekhouding op orde houdt en alle papieren bij de hand hebt, is het opmaken van de balans nogal eens gedaan. Maar zet je één cijfertje verkeerd, dan heeft dat grote financiële consequenties. Dat is de reden dat de meeste ondernemers hun mestboekhouding liever uitbesteden.

Je mestboekhouding is het verhaal van je bedrijf

Omdat we al zo lang in de mestboekhoudingen zitten, kunnen we een boekhouding heel snel lezen. Ze vertelt ons het verhaal van jouw bedrijf. Daarom ook dat we je altijd even willen spreken als we je boekhouding komen doen. Want klopt dit wel? En hé, zie je dit? Misschien kun je daar iets mee in het nieuwe jaar!

Hoe pakken wij je mestboekhouding aan?

Voor de afsluiting van vorige jaar komen we in januari bij langs. Dan draaien we aan de laatste knoppen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Daarna maken we een globale begroting voor het huidige jaar en stellen we de kringloopwijzer op. Vervolgens komen we in april of mei bij je aan om de gecombineerde opgave in te vullen. Dit doen we bewust aan de keukentafel om de situatie goed te kunnen bespreken. Omdat nu de percelen vaststaan wordt direct hierna indien van toepassing het bemestingsplan opgesteld en al een behoorlijk betrouwbare prognose gemaakt voor de af te voeren mest en de eventuele mestverwerkingsplicht. Uiteraard houden we gedurende het hele jaar de fosfaat- of varkensrechten in relatie tot de veebezetting in de gaten. Kortom, een proactieve aanpak!

Voor de melkveehouderij is het BEX-voordeel van grote invloed op de fosfaat- en stikstofproductie. Daarom beginnen we vanaf oktober, als alle ruwvoeranalyses bekend zijn, met de bepaling van het BEX-voordeel. Dit is belangrijk, wel willen dat u niet meer mestverwerkingsplicht invult dan nodig, maar ook zeker niet minder. Zodoende hebben we in december de boekhouding zo goed als afgerond. In januari bepalen we dan de definitieve voorraden en zijn we een jaar verder!

Tot slot, wij vinden het belangrijk dat je goed op de hoogte bent de mestregelgeving. Daarom stellen we altijd nieuwsberichten op als er iets wijzigt of gewoon om u aan bepaalde zaken te herinneren. Deze berichten worden gemaild en staan ook op deze site en zijn vaak kort en bondig, goed leesbaar en duidelijk.

Maar wij begrijpen heel goed dat er dan nog veel vragen kunnen leven. Daarom zijn wij altijd bereikbaar voor vragen. En zo niet, dan bellen wij je snel terug. En zoals onze klanten weten, bij ons gaat de teller niet bij ieder telefoontje lopen. De drempel om contact op te nemen is laag en dat vinden wij prettig. We proberen namelijk een langdurige relatie met je op te bouwen!